Das Informationsportal zur Geschichte der syndikalistischen Arbeiterbewegung

 

Institut für Syndikalismusforschung

 

 

Home

 

Suche auf Syfo /Search Syfo Pages

 

Other Languages/

Otras Lenguas

 

Kontakt

 

Impressum

 

RUDOLF ROCKER YOK EDILMELI

 

Instituts für Syndikalismusforschung’dan (Sendikal Araştırmalar Enstitüsü) açıklama

 

Sendikal Araştırmalar Enstitüsü ağırlıklı olarak çalışmalarını, Almanca konuşulan coğrafyadaki sendikal hareketin araştırmalarına ve faaliyetlerine vermektedir. 2007’de, bir kısım tarihiçi ve araştırmacının gayret ve çabalarıyla, Almaca konuşulan anarko-sendikalist hareketin tarihine ilişkin kapsamlı ve sürekli büyüyen bir bilgi bankası kurduk. www.syndikalismusforschung.info.

 

Enstitü, dünya genelinde bir çok tarihçi, yayımcı ve araştırma kurumlarıyla verimli yazışmalar sürdürmektedir. Tabii her zaman dayanışmacı araştırmacılar olmuyor. 1 Haziran 2011’de anarko-sendikal hareketin önemli bir düşünürü olan Rudolf Rocker’in (1873-1958) makaleleri bilgi bankamızdan silindi.

Heiner Becker adında bir zat Rudolf Rocker’in eserleri üzerinde şahsi bir hak iddia etmektedir. Ne yazık ki, bu kişi bizlerle ilişkiye geçeceğine, Münster savcılığını ve bir avukat bürosunu devreye soktu.

 

İhtiyati tedbir kararına uymuş olsak da, hasis ruhlu birinin cebini doldurmaya da hiç niyetimiz yok. Heiner Becker’in bu tavrını da yakışıksız ve kabul edilmez buluyoruz. Bir kişinin Rudolf Rocker’in eserleri üzerinde özel bir hak iddia ederek, kamuoyunu bundan mahrum bırakmasını doğru bulmuyoruz. Bırakalım bu „hak sahibi“nin R. Rocker’in bütün eserlerini kamuoyuna açmasını, 1999’dan beri Rocker’den tek bir kitap yayınlamaması tam bir skandaldır. Buna rağmen başkalarının bunu yapmasını engellemede de bayağı yetenekli.

 

Rudolf Rocker’in unutulmasına kadar götürecek olan bu durumdan, ilgili olan her kişinin, araştırma kurumlarının ve Rocker’den sonraki yakınlarının haberdar olmalarını ve bundan uygun neticeler çıkartmasını umut ediyoruz. Bu davayla etkilenmiş olan Rudolf Rocker makaleleri yayımcılarına buradan açık dayanışmamızı ilan ediyoruz.

 

Institut für Syndikalismusforschung, Bremen, Juni 2011

Seit_2007

 

Since 2007